Hotels

Edició 2019:

Recomanem des de l'organització els següents allotjaments:

Can Jurat

 

Hotel Apartamentos El Puerto

- Hotel** Apartamentos El Puerto. Junto al puerto. Céntrico. Colaborador habitual del Festival

 

B) Hotel***** One Ibiza.

 

C) Casa rural / alberg Can Tomeu

 

D) Altres allotjaments: 

- Hotel**** Royal Plaza. Cèntric.

- Hotel****Argos en Platja  Talamanca.

- Hotel ****Simbad en Platja Talamanca.