Ajedrez en La Marina

 

Edició 2018: X Jornades d'Escacs La Marina.

16 de septembre, diumenge al matí campionat per equips / simultànies: 

Lloc :

Plaça de Sant Telm (en carpes)


Horari:

- 9h 30m: Inscripció  i  reserves s a través dels club d'escacs de l'illa i inscripció anticipada per correo electrònic.

            Inscripció per equip gratuita.

-10h: Inicio.

- 13h:  Lliurament de regals recordatori.

 

NOTA 1:

Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents medis de comunicació que l'organització considere oportuns per a la necessaria difusió de l'esdeveniment. La inscripció en la jornada (torneig, simultània...) implica l' aceptació  de las bases. L' organizació podrà realitzar modificacions sobre las bases.

 

NOTA 2:
Activitat amb presència de monitors per a intervencions didàctiques.