Escacs a La Marina

 

Edició 2019: XII Jornades d'Escacs La Marina.

29 de septembre, diumenge,  matinal d'escacs:

- Infants (SUB-12) campionat de promoció per sistema suís:

- Ronda de partides lentes (IRT, ronda final)

Lloc:

Plaça de Sant Telm (en carpes)


Horaris:

- 10h inici ronda partides lentes (final IRT)

- 10h 30 min: Inscripció darrer moment torneig promoció. Reserves s a través dels club d'escacs de l'illa i inscripció anticipada per correo electrònic.

            Inscripció per equip gratuita.

-11h: Inici torneig promoció

- 13h 30m / 14 h:  Lliurament de regals recordatori.

 

NOTA 1:

Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents medis de comunicació que l'organització considere oportuns per a la necessaria difusió de l'esdeveniment. La inscripció en la jornada (torneig, simultània...) implica l' aceptació  de las bases. L' organizació podrà realitzar modificacions sobre las bases.

 

NOTA 2:
Activitat amb presència de monitors per a intervencions didàctiques.